Általános Szerződési Feltételek

2017.01.27 15:23

A Vadaskert Könyvesbolt (webshop) által forgalmazott termékek forgalmazásának Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

Az ÁSZF a Vadaskert Vadaskertáltal forgalmazott, nyomtatott termékek (könyv, egyéb kiadványok)  elektronikus úton (interneten) történő megrendelésére és átadására vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

1.Általános tudnivalók, regisztráció:
1.1 A Vadaskert Könyvesboltnál történő vásárlás feltétele a Vevő regisztrációja.
A vásárlás feltétele, hogy a Vevő a https://cms.vadaskertalapitvany-hu.webnode.hu/ weboldalon található regisztrációs lapot kitöltse és azt elektronikus úton továbbítsa a Vadaskertnek.  A regisztrációval az alábbi adatok kerülnek átadásra a Vevő részéről: név, lakcím, telefonszám.
1.2 Vevő a regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve változtatás nélkül kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.
1.3 Amennyiben a Vevő a Vadaskert Könyvesboltnál nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie és meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot.
1.4 Minden jelentkezési lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges hibás teljesítésért.
2. A szerződés létrejötte
A https://cms.vadaskertalapitvany-hu.webnode.hu/ weboldalon található honlap használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Vadaskert között. Az adásvételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Vadaskert között a termék megrendelésének visszaigazolásával jön létre.
3.Szállítási feltételek
A https://cms.vadaskertalapitvany-hu.webnode.hu/ weboldalon található honlapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 1 hét, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását a Vadaskert Könyvesbolt nem tudja a megadott 1 héten belül biztosítani.
Vevő a megrendelésen nyilatkozhat arról, hogy a terméket a Vadaskert irodájában (Budapest, 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.) személyesen, vagy meghatalmazottja útján kívánja átvenni. A személyes átadás munkanapokon 09:00 órától 16:00 óráig történik az alagsor a  G20 számú helyiségében.

4.Árak, fizetési mód, fizetés
4.1 Az Vadaskert az árak mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartja.
4.2 A Vevő a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.
4.3 A https://cms.vadaskertalapitvany-hu.webnode.hu/ weboldalon található honlapon megjelenő árak minden esetben bruttó (az ÁFÁ-t is tartalmazó árak. Az árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit.

A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költsége a következő:
- Személyes átvétel (0 Ft.)
- Csomag 2 -kg. ig (Magyar Posta): 1.490 Ft.
- Csomag 5 -kg. ig (Magyar Posta): 1.690 Ft.
- Csomag 10 -kg. ig (Magyar Posta): 1.790 Ft.
A Magyar Posta a megrendelt könyveket előzetes egyeztetés nélkül szállítja ki. A Vadaskert e-mail-ben értesíti a Vevőt a szállítás időpontjáról.

A szállítási költség minden esetben a ténylegesen kiszállított árumennyiség alapján kerül megállapításra.

Belföldi házhozszállítás esetén vevő választhat utánvétes és online bankkártyás fizetés között.

Amennyiben a kézbesítés idejére vonatkozó további megjegyzést, pontosítást szeretne kérni, a megrendelőlap megjegyzés rovatában ezt megteheti.

A futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak, illetve a rendelésben megadott telefonszámon felveszik vásárlóinkkal a kapcsolatot, hogy egy konkrét időpontot megbeszéljenek. A kézbesítés napközben H-P: 8:00-17:00 óra között történik!
4.4 A https://cms.vadaskertalapitvany-hu.webnode.hu/ weboldalon található honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja: online bankkártyás fizetés, előre utalás, a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával.

Online fizetés esetén a bankszámla száma:10102244-09370306-00000004

Online utalás és a vevő által megjelölt helyszínre történő kézbesítés esetén a vevő a szállítási költséggel növelt vételárat utalja a Vadaskert bankszámlájára.

5. A felelősség korlátozása
5.1 A Vadaskert nem vállal felelősséget a https://cms.Vadaskertalapitvany-hu.webnode.hu/  weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.
5.2 Továbbá, a Vadaskert Könyvesbolt semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:
- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Vadaskerttől származó bármilyen adat;
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;
- a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;
- bármilyen adatvesztés;
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei a szolgáltató hálózatban.
6.  A termék visszaszolgáltatása
6.1 A Vevő a szerződéstől az árú átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Vadaskerthez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja
6.2. Az elállás jogát a vevő a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
6.3. Elállás esetén a Vevő viseli e jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
6.3 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta.
6.4. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Vadaskert a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.
7. A hibás, a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan terméket az átvételt követő 14 napon belüli visszaküldés esetén a Vadaskert kicseréli. A visszaküldés és a kicserélés költségeinek megtérítését a Vadaskert vállalja.  
8.Egyéb rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 

Vissza