Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért (továbbiakban Vadaskert)


Postacím:                   1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.
Telefonszám:              06 1 392 1437
E-mail cím:                 info@vadasnet.hu

Honlap:                       www.vadaskert.hu

Cégjegyzékszám:          00-19-007191

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A honlapon, az érintett által megadott adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és Tanács 2016./679 Rendelete („GDPR”)
 • az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 •  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet)
 •  a Vadaskert egyes szolgáltatásai tekintetében a külön jogszabályokban előírtak.

Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, és az ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Vadaskert, mint egészségügyi szolgáltató által az egészségügyi ellátás során, illetve azzal összefüggésben kezelt adatokra. Az egészségügyi adatok kezelését – az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vadaskert külön Szabályzatban írja le és szabályozza.

 1. Online betegjelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vizsgálandó gyermek neve

Azonosítás.

Törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Vizsgálandó gyermek lakcíme

A területi ellátási kötelezettségünknek megfelelő lakcím ellenőrzése.

Vizsgálandó gyermek születési ideje

Életkor ellenőrzése: csak 18 év alatti pácienseket tudunk előjegyezni.

Jelentkezés indoka, jelentkezés előzményei

Megfelelő szakemberhez történő előjegyzést szolgálja.

3.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

3.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert az online betegjelentkezéssel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg.

 1. Álláshirdetésre jelentkező adatkezelése

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A jelentkezésre a weboldalon keresztül kerül sor, melyet a Vadaskert elektronikus formában tárol el.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jelentkező neve

Azonosítás.

E-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Önéletrajz, mely tartalmazza az alábbiakat: a jelentkező tanulmányait, szakképzettségeit, nyelvtudását, képesítéseit, korábbi munkahelyeit

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciák felmérése.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

 1. Az adatkezelés időtartama

A jelentkezés során megadott adatainak kezelési ideje, a megfelelő jelölt munkába állásának napjától számított további 3 hónap.

 1. Akkreditált és nem akkreditált képzésre jelentkező adatkezelése

5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név

Azonosítás.

Név, e-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Számlázási cím

Szabályszerű számla kiállítása.

Pecsétszám, nyilvántartási szám

OFTEX weboldalon történő pontelszámolás orvosok és klinikai szakpszichológusok részére.

5.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Számlázás esetében az adatkezelés joglapaja az Infotv. 5. § (1) b) szerinti kötelező adatkezelés (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény).

5.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a személyes adatokat 5 évig, a személyes adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.

 1. Webshopban történő vásárlás adatkezelése

6.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás.

Név, e-mail cím, telefonszám

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Számlázási cím

Szabályszerű számla kiállítása.

Szállítási cím

Házhoz szállítás lehetővé tétele.

6.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, számlázás esetében az Infotv. 5. § (1) b) szerinti kötelező adatkezelés (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény).

6.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a vásárlással kapcsolatos adatokat 1 évig, a személyes adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.

 1. Magánrendelésre történő jelentkezés adatkezelése

7.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vizsgálandó gyermek neve

Azonosítás.

Törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Vizsgálandó gyermek születési ideje

Életkor ellenőrzése: csak 18 év alatti pácienseket tudunk előjegyezni.

Jelentkezés indoka, jelentkezés előzményei

Megfelelő szakemberhez történő előjegyzést szolgálja.

7.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

7.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a magánrendelésre történő jelentkezéssel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg.

 1. Adományozás adatkezelése

8.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Keresztnév, e-mail cím

PayPal rendszeren keresztül történő adományozáshoz szükséges.

8.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

8.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert az adományozással kapcsolatba rögzített személyes adatokat 1 évig őrzi meg.

 1. Hírlevél adatkezelése

9.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím

Tanfolyami tájékoztatók küldése e-mail útján.

9.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

9.3. Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az Ön kérésére történő törléséig kezeli.

 1. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

10.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím

Kapcsolatkezelés, üzenetküldés.

10.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

10.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert az üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatokat 1 évig őrzi meg.

 1. Adatfeldolgozók

A Vadaskert az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység alapján:

11.1  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

LINGUA Könyvelés Könyvelési és Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám:        07-09-011074
Székhely:                    2471 Baracska, Fehérvári utca 27.
Telefonszám:              06 1 355 1789
E-mail cím:                 konyveles@lin-konyveles.hu

Adatfeldolgozás célja: kiállított számlák könyvelése

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím

Adatkezelés időtartama: a könyvelő az átadott adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott határideig tárolja, pl. számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

11.2  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenysége: Küldemények kézbesítése

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

Magyar Posta Zrt.

Cégjegyzékszám:        01-10-042463
Székhely:                    1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám:              06 1 767 8272
E-mail cím:                 ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatfeldolgozás célja: küldemények kézbesítése, házhoz szállítása

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím

Adatkezelés időtartama: a küldemények kiszállításának időtartamáig

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

11.3  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

Mediacenter Hungary Kft. 

Cégjegyzékszám:        03-09-114492

Székhely:                    6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefonszám:              06 76 575 023

E-mail cím:                 mediacenter@mediacenter.hu

EvolutioNET Kft.

Cégjegyzékszám:        02-09-075023
Székhely:                    7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Telefonszám:              06 30 40 11 408
E-mail cím:                 info@evolutionet.hu

Adatfeldolgozás célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése

Kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat

Adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 1. Adattovábbítás

A Vadaskert jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.1 Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezés és elérhetősége:

PayPal Holding, Inc.

Székhely:        2211 North 1st Street San Jose, CA 95131 United States

Telefonszám: 00 1 402 935 2050

E-mail cím:

Budapest Bank Zrt.

Székhely:        1138 Budapest, Váci út 193.

Telefonszám:  06 1 450 6000

E-mail cím:     info@budapestbank.hu

K&H Bank Zrt.

Székhely:        1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Telefonszám:  06 1 328 9000

E-mail cím:     bank@kh.hu

Adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, adományösszeg elküldése

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok vásárlás esetén

Érintettek köre: a honlapon a megrendelés során online fizetési módot választó felhasználók.

Adatkezelés időtartama: az online fizetés lebonyolításáig tart

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

12.2 Címzett által ellátott tevékenység: Pontelszámolás orvosok és szakpszichológusok továbbképzése során

Címzett megnevezése és elérhetősége:

ENEF Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. mint az Oftex Folyamatos Továbbképzési Portál üzemeltetője

Székhely:        2151 Fót, Mária u.14/a.

Telefonszám:  06 27 535 041

E-mail cím:     enefkft@invitel.hu

Adatkezelés célja: orvosok és klinikai szakpszichológusok jogszabály által előírt kötelező szakmai továbbképzésnek (teljesített kreditpontjainak) rögzítése

Kezelt adatok köre: név, nyilvántartási szám/pecsétszám

Érintettek köre: akkreditált tanfolyamon résztvevő orvosok és szakpszichológusok

Adatkezelés időtartama: a teljesített kreditpontok lejelentésig tart

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

 1. Cookie-k (sütik) kezelése

A cookie a böngészők által tárolt adatcsomag a felhasználó gépén, melyet a webszerver hoz létre a böngésző segítéségével. Ezek az adatcsomagok egye elkülönített könyvtárba kerülnek tárolásra, így a böngésző minden oldalletöltéskor elküldi a tartalmát a webszervernek, ezáltal teszi egyszerűbbé az adott honlap kezelését. A vadaskert.hu weboldal 2 típusú cookie-t használ.

13.1 Feltétlenül szükséges cookie-k

A feltétlenül szükséges cookie-k használata nélkül a weboldal nem használható rendeltetésszerűen, ezért a rendszer működéséhez elengedhetetlenek.

13.2 Analitikai cookie-k

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit, hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Funkcionális cookie-k használatra kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. A cookie-ek elhelyezését az adott böngészővel a weboldalra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban tudja jóváhagyni.

Cookie neve

Típusa

Azonosítója

Szolgáltató

Kezelt adatok köre

Cookie célja

Adatkezelés időtartama

WP GDPR

Feltétlenül szükséges

gdpr[allowed_cookies]

WordPress

Elfogadás ténye.

A rendszer működéséhez szükséges feltételek elfogadása.

1 év

WP GDPR

Feltétlenül szükséges

gdpr[consent_types]

WordPress

Elfogadás ténye.

A rendszer működéséhez szükséges feltételek elfogadása..

1 év

Google Analytics

Analitikai

_ga

Google

Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java

Anonim statisztika.

2 év

Google

Analitikai

CONSENT

Google

Google Mapshez szükséges süti

Anonim statisztika.

2 év

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

13.1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Vadaskert dolgozói munkakörüknek megfelelően férhetnek hozzá. Az adatkezelők (pl: könyvelő) kizárólag az adatkezelővel megkötött szerződés és a kapott utasítások, valamint a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából jogosultak eljárni.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetve jogszabály felhatalmazás alapján más szervek megkeresése esetén a Vadaskert köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, iratok rendelkezésére bocsátására.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5 száma alatt található 24 órás őrzéssel védett, saját szerveren tároljuk, a megadott adatokat a Vadaskert ezzel harmadik országba nem továbbítja.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

15.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön írásban tájékoztatást kérhet az általunk kezelt adatokról, azok forrásáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint ha történik személyes adat továbbítás, akkor az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül, írásban válaszolunk.

15.2 A helyesbítéshez való jog

Ön írásban kérheti a személyes adatainak helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat).

A kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül teljesítjük a személyes adatok módosítását, és ennek megtörténtéről írásban értesítjük.

 1. A törléshez való jog

Ön írásban kérheti a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet csak abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat a Vadaskertet az adatok további tárolására kötelezi. Ilyen például a számlázás és az irattározásra vonatkozó határidő.

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül teljesítjük a személyes adatok törlését, és ennek megtörténtéről írásban értesítjük.

 1. A zároláshoz való jog

Ön írásban kérheti a személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ö által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását, amely a személyes adatok törlését kizárta.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Vadaskert személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve ha az adatkezelés kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek érvényesítéséhez szüksége, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Amennyiben a Vadaskert szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, észrevétele vagy problémája merülne fel, a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. A Vadaskert indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban tájékoztatást ad a kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén a határidő 2 hónappal meghosszabbítható a késedelem okainak megjelölésével, melyről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

16.1 Hatósági eljárás kezdeményezése

A Vadaskert esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:        1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:          06 1 391 1400
Fax:                 06 1 391 1410
E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely:        https://www.naih.hu/

16.2 Bírósági eljárás kezdeményezése

A bírósági út választása esetén a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.